Tuesday, April 26, 2011

ดูดวง, Blood Type and Personality? ทายนิสัยจากกรุ๊ปเลือดWhat Your Blood Type Says About Your Personality? 
ทายนิสัยจากกรุ๊ปเลือด

ทายนิสัยจากกรุ๊ปเลือด

กรุ๊ป A
คนที่มีเลือดกรุ๊ปเอนี้ จะเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองชนิดที่สูงส่งมากเลยล่ะ และเขาก็จะคิดว่าความคิดของเขานั้นถูกต้องอย่างที่สุดกว่าคิดควาดของคนอื่น ๆ เห็นท่าว่าจะเป็นเผด็จการน่าดูเลยเชียว คนที่มีเลือดกรุ๊ปเอเนี่ย แต่ถึงเขาจะเชื่อมั่นในตนเองสักเท่าไหร่ เขาก็จะไม่ไปโต้เถียงกับใครเพื่อให้มาเชื่อในความคิดของเขาหรอก เขามักจะอยู่เงียบ ๆ เฉย ๆ มากกว่าไม่ชอบมีเรื่องกับใครหรอก ข้อดีของคนที่มีเลือดกรุ๊ปเอก็คือ เขาจะเป็นคนเอาใจคนอื่นเก่งและก็ชอบเห็นใจคนอื่นด้วย ถ้าเป็นหญิงสาวหญิงสาวคนนั้นก็เหมาะที่จะเป็นแม่บ้านแม่เรือนอย่างมากเลยทีเดียว แต่ว่าแม่บ้านแม่เรือนคนนี้อาจจะมีอารมณ์ที่รุนแรงหน่อยนะจะบอกให้กรุ๊ป B
คนที่ร่าเริงสนุกสนาน มักจะเป็นคนที่มีเลือดกรุ๊ปบีนี่แหล่ะ คนที่มีเลือดกรุ๊ปบีเขาจะชอบเฮฮาปาร์ตี้เป็นที่สุดเลยเชียว การได้อยู่ในกลุ่มของเพื่อนฝูงที่มากมายเป็นความสุขของเขาอย่างมากเลยเชียวล่ะ แต่เมื่อต้องตัดสินใจแล้ว เขาจะเป็นคนที่มีความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวในการตัดสินใจมาก ไม่ได้เกรงกลัวหน้าอินทร์หน้าพรหมที่ไหนกับเขาหรอก ด้วยว่าเป็นคนที่จะยึดถือในความถูกต้องเป็นอันมากนั่นน่ะเอง ถ้าเป็นผู้หญิงก็จะเป็นผู้หญิงประเภทรักแล้วรักเลย ให้แล้วให้เลย ทุ่มกันสุด ๆ ไปเลยทีเดียว แต่สาวเจ้าจะออกเป็นคนที่ชอบเพ้อฝันอยู่ซักหน่อยนะ ชอบอะไรที่หรูหราสะดวกสบายกรุ๊ป O
บุคคลที่มีสายเลือดกรุ๊ปโอ เขาว่ากันว่า จะเป็นคนที่มีความสุขุมนุ่มลึกและรอบคอบอย่างหาตัวจับยากมากเลยเชียวล่ะ ส่วนใหญ่พวกกรุ๊ปโอเนี่ยก็เบยจะเป็ฯคนที่มีใจที่เย็นเป็นอันมาก แต่ถ้าหากว่าเวลาใดเขาโกรธขึ้นมานั้นก็ น่าดูชมทีเดียวเชียวละ ขอบอกว่าอย่าไปอยู่ใกล้ก็แล้วกัน ไม่งั้นเจ็บแน่คนพวกนี้จะเป็นคนที่ชอบอะไรเป็นเรื่องเป็นราวเป็นการเป็นงาน ไม่ชอบทำอะไรที่เพ้อฝันนัก ดังนั้นอาชีพของคนพวกนี้จึงมักจะเป็นพวกทนายความมั่ง นักกฏหมาย นักบัญชีบ้างล่ะ และเขาก็ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากด้วยกับอาชีพนี้เหล่านี้ และจะบอกให้นะว่าคนที่มีเลือดกรุ๊ปนี้เขาไม่ชอบให้ใครมาโกหกเขาหรอก และเขาก็เป็นคนรักเพื่อนด้วยนะ สาว ๆ ที่มีเลือดกรุ๊ปนี้เลยมักจะมีความรักแบบเสียสละเพื่อนคนที่ตนรักซะเป็นส่วนใหญ่ แล้วก็ออกจะเป็นคนหัวโบราณนิดหน่อยนะกรุ๊ป AB
มาถึงมนุษย์ผู้มีสายเลือดในกรุ๊ปเอบีกัน คนพวกนี้เป็นพวกที่มีหัวจิตหัวใจอ่อนไหวง่าย เอาแน่เอานอนอะไรไม่ได้หรอก แถมเชื่อคนง่ายก็เท่านั้น ซึ่งการเชื่อคนง่ายนี้อาจจะมาจากการที่มีนิสัยเป็น่คนดีมีความเมตตากรุณาก็เป็นได้ เขาจะเห็นอกเห็นใจคนอื่นเสมอ ๆ ยิ่งเมื่อได้เห็นว่าคน ๆ นั้นตกทุกข์ได้ยากลำบากลำบน ถ้าเขาช่วยได้ในขณะนั้นเขาก็จะไม่รีรอที่จะช่วยเหลือ แต่ว่าเขาจะเป็นคนที่เอาแต่ใจตัวเองเป็นอย่างมากเลยเชียวนะ ไม่ค่อยจะยอมเชื่อฟังความคิดของใครหรอกยิ่งคนที่เขาไม่นิยมนะ รักใครของคนที่มีเลือดกรุ๊ปนี้จะเป็นรักแบบสุจริตสุดใจไปเลย แต่เมื่อใดที่เขาอยากเกลียดก็อย่าให้พูดเลย ชาตินี้ไม่ต้องมามองหน้ากันเลยดีกว่า เขาเป็นคนที่มีมันสมองฉลาดมาก คิดอะไรรวดเร็วจนคนอื่นตามไม่ทัน ในเรื่องความรักเล่ารักของคนพวกนี้ไม่ค่อยจะยืนยงซักเท่าไหร่หรอกนะก็อย่างที่บอกไงว่าเอาแน่เอานอน ไม่ได้Type A

Best Traits: Dedicated, survives zombie attacks well, excellent balance whilst standing on one foot, rarely chooses bad food at restaurants.
Worst Traits: Flammable, terrible for the environment, often forgets to update blog for weeks, terrible at ice-skating, hands wave around uncontrollably just before and on Halloween.

Type B

Best Traits: Excellent at bass guitar, always remembers where they left their keys, can hide nuts in cheeks over winter to preserve food.
Worst Traits: Easily confused by bright coloured lights, will stab friends in the back if the chance of obtaining syrup is present, known to cause fireworks to go off whilst in their packaging.

Type AB

Best Traits: Can survive solely on pineapple for just over three months, immediately knows all dance moves to Grease upon birth.
Worst Traits: Won’t stop listening to Grease, body shrinks to just under 3% of it’s normal size whilst on trains, often born with eleven feet.

Type O

Best Traits: Can help Type AB people grow back whilst on trains, can juggle for hours.
Worst Traits: Has no comprehension of how loudly they are talking in a cinema, doesn’t close the fridge properly after use.
Type O


You are the social butterflies. Often popular and self-confident, you are very creative and always seem to be the center of attention. You make a good impression on people and you’re often quite attractive. Organized and determined, your stubbornness will help you reach your goals. You make good leaders. Lovewise, O is most compatible with O and AB. Common career choices: banker, politician, gambler, minister, investment broker, and pro athlete.

Leadership filled with Confidence


You have a bright personality and lead others well. Your kind personality doesn’t let you leave people in trouble. You want to make your life dramatic, so people around you might not be so comfortable. Don’t forget there is happiness in ordinary life. You are proud of yourself and don’t like other people’s interruption. You would like to live in your own way, but over-confidence might return to you as a poison. When you fail you will feel in a slump due to your confidence. Take it easy and don’t forget even you might fail.

• Are usually the "cheerleader" of the group;
•Tend to be more followers than leaders, accepting whatever the plan is and going alone with it without protest;
• Very generous and kindhearted;
• Generally well-liked by most people;
• Very flexible, and adapt easily to change;
• They are easily influenced by others, as well as perceived authorities, such as television personalities;
•Generally trustworthy, but can sometimes make mistakes due to lapses of focus.


Type A

Type As may seem calm on the outside, but inside, you’re filled with anxiety and worry. You’re perfectionists and often shy and sensitive. Usually introverted, you’re stable and thoughtful. You make good listeners and are sensitive to color and your surroundings. You like to be fashionable and are up on the latest trends, but never flashy or gaudy. You like romantic settings and often shun reality for fantasy worlds. A is most compatible with A and AB in the love department. Common career choices: accountant, librarian, economist, writer, computer programmer, and gossip columnist.

The dreaming romantic

Sensitive person. You’re easy to be hurt from even a small matter and you are unnecessarily sensitive. You think in your way, interpret, and misunderstand. But hiding your own thought, you look like a nice person considering others and take care of your surroundings. You like the romantic mood, forget reality, and are indulged in fantastic world. Unexpectedly, you are a stubborn perfectionist…

• Presence of mind, serious, patient, calm & cool;
• Coherent character, can be relied on & trusted, but stuborn;
• Plan everything out beforehand, and carry out tasks with seriousness and consistency;
• Try to be fair and find the ideal outcome to any situation;
• Tend to keep themselves separate from others, especially those who don't share their opinions;
• Tend to try and keep their emotions and thoughts hidden from others, and share them only when comfortable.


Type B

You can be very goal-oriented and often complete the ambitious tasks set before you. Outgoing and very charming, you’re good at reading people and providing support. Though critical of appearance (but not your own), you aren’t picky and are unlikely to dwell over the little things. Type Bs are impulsive individualists who often create their own path in life. You are very strong and optimistic. B is most compatible with B and AB lovers. Common career choices: cook, hairdresser, military leader, talk show host, and journalist.

Enjoyable Optimist

Optimist who enjoys life. You can even laugh facing your failure. Having a romantic tendency, you sometimes have thoughts distant from reality. But if you enjoy liberal life way too much, you might make enemies unexpectedly. You should change your easy-to-give-up personality.
You should think over whether you give up way too fast…

• Tend to be exceedingly curious about everything;
• Are easily vexed and grow exasperated if things don't go the way they want them to go;
• Usually have a strong drive to be the best at whatever they set their mind to doing; however, they also tend to neglect other tasks for the sake of whatever they are focusing on;
• Have a hard time multi-tasking;
• Tend to be loners, and keep themselves isolated from others;

Type AB

Not surprisingly, ABs can be quite dualistic, possessing both A and B traits. You may be shy and outgoing, and hesitant and confident. You often stand out from others, don’t like labels, and are nice and easy going. You are logical and determined to do things correctly. Usually trustworthy, you like to help others. You often speak in a serious manner. Your patience, concentration, and intelligence are admirable. AB can find a soul mate with any other blood type. Common career choices: bartender, lawyer, teacher, sales representative, and social worker.

Consistency with your patience and concentration.

With your strong patience and concentration, you can do anything. You can back up to let work go smoothly and easily when you are involved with projects with others. Being interested in politics and environment, you are full of intelligence. You make others who don’t know as much as you do look foolish and show an authoritative attitude. Don’t look down on others. Remember you should respect others’ values and the ways they live.

• Usually gentle and emotionally sensative;
• Are very empathetic and careful when dealing with other people, taking care to consider the other point of view;
• Easily become lost in thought;
• Are sometimes looked at as having 2 personalities, because they tend to keep their true selves hidden from strangers;
• They have many friends, but also require time alone.
Blood Type A:
Positive Traits: Conservative, introverted, reserved, patient, punctual and inclined to be perfectionists.Worst Traits: Obsessive, stubborn, self conscious and uptight.Referred as ‘farmers’ in some descriptions, Type A’s are said to be considerate of others and loyal to a fault. They can also be secretive and reluctant to share their feelings. Apparently they don’t hold their liquor well, either.

While outwardly calm, they have such high standards (perfectionists) that they tend to be balls of nerves on the inside. Type A’s are the most artistic of the blood groups. They can be shy, are conscientious, trustworthy, and sensitive.


Basic personality: you are sensitive, serious, calm, sympathetic, polite, honest, loyal, perfectionist, creative, punctual, reliable, artistic, obsessive, private, introverted, cautious, nervous and responsible.

Your strengths: you are a gentle soul, a natural people person and a good team player. People warm to your quiet, understated manner. You're a bit on the shy side and, while you enjoy the company of others, you also need time on your own. You're the type that always appears calm in a crisis. You never raise your voice, or throw a tantrum. You are very loyal, reliable and conscientious.

Your weaknesses: you often give more of yourself than you get back, and you're not as confident as you appear. In fact, you often feel as if you're not good enough and beat yourself up mentally over imagined weaknesses and failings. Too much stress can leave you feeling worried. You're prone to obsessive-compulsive behaviour and you also tend to suppress your emotions.

Your ideal job: you would be good in any job that requires attention to detail: lawyer, accountant, administrator, graphic artist, web designer, picture restorer, novelist, economist, architect, doctor, nurse, psychologist.

How you love: you have a sensible, traditional approach to love and the idea of marriage and family appeals to you. That's not to say you're immune to passionate affairs, but flighty, unpredictable people (typical type B's) aren't good for your mental health. You want someone as committed as you, so your best match is with another type A or with a type AB who is sensitive like you, but more easy-going.

Potential problems: you can be too perfectionist and uptight. Your tendency to repress your emotions could lead to health worries in the long term - for example high blood pressure, diabetes, heart disease and problems with your digestion.

Exercise and wellbeing: you'll benefit from activities and therapies that help you unwind. Choose calming mind/body exercises like yoga, pilates, t'ai chi and qi gong. Also, anything that helps you loosen up generally - walking, golf, hiking and dancing would be great for you. Talk to friends when you feel anxious or worried. If you find it really hard to open up, a course of psychotherapy might help. Massage (aromatherapy and sports) will help to keep you supple.


Blood Type B:


Best Traits: Animal-loving, creative, flexible, individualistic, optimistic and passionate.


Worst Traits: Forgetful, irresponsible and self-centered.


Referred to as ‘hunters’, Type B’s have very independent natures and tend not to be concerned about what other people think of them. Although often described as shallow and lazy, they can be quite passionate about the things they hold dear. Patience is not their strong suit either.

Type B men have acquired a very negative reputation in Korea and are not considered by many to be good husband material. Often described as ‘players’, they are perceived as being selfish and mercurial, quick to anger and not terribly reliable. That said, their bad boy image makes them very attractive to women, but not for the long term. (Type B women do not share in this bad rep, for some unexplained reason).

Goal oriented and strong minded, type B’s will start a task and continue it until completed, and completed well. Type B’s are the individualists of the blood group categories and find their own way in life.


Basic personality: individualist, strong, creative, active, unpredictable, disorganised, sociable, persuasive, cheerful, easy going, adventurous, egocentric, forgetful, flexible, curious, and enthusiastic.

Your strengths: you have an engaging, charming manner. Bright, cheerful and fun to be around, you’re an original thinker and highly individual. You don’t like rules, but when you want to achieve a goal you’re passionate, hard working and totally driven. Your curious nature means you love to try things and your flexibility means you find it easy to adapt to new situations.

Your weaknesses: you like to do things in your own time and don’t like being told what to do. This means that you may clash with bosses, partners and family. You can also be very disorganised and untidy.

Your ideal job: You excel at coming up with ideas and innovations, so possible careers include: advertising executive, public relations, designer, artist, photographer, advocate, journalist, cook, hairdresser, alternative health practitioner, landscape gardener, vet, running your own business or entertainer.

How you love: you are very independent and your desire for freedom isn’t always easy for partners to understand. Type B’s are the classic bad boys and girls, with a reputation for being exciting, wild, selfish and unreliable. Your best match is another B type or an AB, who’s outgoing but also sensitive and mysterious – personality traits that will intrigue you.

Potential problems: when you’re out of balance you have a tendency to get lethargic and depressed. You become more unreliable, messy and disorganised than usual. You also become more susceptible to infections (colds, flu, stomach bugs etc.).

Exercise and well being: the best exercise routines for you are sociable, not too aerobically intense and involve some form of mental challenge like martial arts, t’ai chi, walking, tennis, cycling, golf or climbing. Have a routine, because an element of structure in your life can help you deal with stress.


Blood Type O:


Best Traits: Ambitious, athletic, robust and self-confident.Worst Traits: Arrogant, insensitive, ruthless and vain.Referred to as ‘warriors’, Type O’s are viewed as natural leaders and are often, also, natural athletes. They tend to be outgoing, expressive and passionate, but can also bore others to death with their obsessive drive for success coupled with their absolute convictions that they are winners. This certainty that they will always win explains why they aren’t afraid to take risks or gamble. They have a strong physical presence and are unlikely to ever be overlooked.

Type O’s are outgoing, and very social. They are initiators, although they don’t always finish what they start. Creative and popular, they love to be the center of attention and appear very self confident.


Basic personality: you are passionate, dynamic, ambitious, energetic, athletic, confident, impulsive, independent, flexible, strong-willed, proud, self-centred, sociable and extroverted.

Your strengths: you're a natural leader - confident, strong-willed, dynamic and entrepreneurial. These qualities can reveal themselves in different ways, so while some O's can be outspoken go-getters, others may work towards their goals in quieter ways. You're fast-talking and you make friends easily. You're a real innovator and a good organiser, and like to be in control. When you speak you say exactly what's on your mind. You are not afraid of showing your emotions.

Your weaknesses: you can be a bit of an adrenaline junkie and have a tendency to be hyperactive. You get bored easily and can be impatient, volatile and prone to temper tantrums.

Your ideal job: you love to be in control and you hate taking orders, so good choices include: politician, CEO, investment banker, teacher, or minister. You like to be in charge, whether that means you're self-employed or the head of a company.

How you love: you're passionate and hot-blooded. You're also confident and attractive to the opposite sex. You have a tendency to fall in love quite easily, but you like a challenge and are intrigued by partners who are slightly hard to get. Once you're in a relationship, you're tactile and very demonstrative. You like a lot of attention and can be a bit overbearing at times. Your best match is another O or an AB, who keeps you guessing.

Potential problems: you can be self-destructive and may use alcohol, cigarettes or food as a crutch when you're feeling stressed.

Exercise and wellbeing: work off stress with vigorous, aerobic activity such as running, squash, aerobics classes or dancing. Swap stimulants such as caffeine, chocolate and sugar for calming chamomile tea and healthy food. Relaxation techniques are important, as you can find to hard it wind down.


Blood Type AB:


Best Traits: Cool, controlled, empathic, introverted and rational.Worst Traits: Aloof, critical, indecisive and unforgiving.Referred to as ‘humanists’, Type AB’s are said to be controlled more by their heads, than by their hearts. They are rational, good with money, but unpredictable. Although inclined to be distant, they prefer harmony and as such, work well with mediators. Some consider them two-faced, and therefore untrustworthy.
Type AB’s are the split personalities of the blood groups. They can be both outgoing and shy, confident and timid. While responsible, too much responsibility will cause a problem. They are trustworthy and like to help others.


Basic personality: you are cool, controlled, tactful, fair, moody, sociable, artistic, outgoing, creative, considerate, sensitive, critical, indecisive and emotional.

Your strengths: you have a beguiling chameleon-like quality, with characteristics from both ends of the spectrum. On the one hand you are bold, outgoing, unpredictable and exciting and on the other, you are cool, calm, controlled, considerate and diplomatic – even a bit shy at times.

Your weaknesses: you can come across as moody and changeable. Some people find you’re enigmatic and while this can be very attractive, it can also drive others mad, because they never quite know what to expect. You often feel detached from others, with a sense that you just don’t fit in.

Your ideal job: make the most of your ability to adapt to different situations. Good choices for you include: lawyer, sales rep, critic, teacher, alternative health practitioner, artist, waiter, social worker, psychotherapist or reporter.

How you love: you can be puzzling and mysterious, but also lively, entertaining and fun. This makes you very attractive, so you’re never short of potential admirers. Partners don’t quite know where they stand with you and this seems to make them try harder. You can get along with any of the other blood types.

Potential problems: you can feel unbalanced and flighty at times and find it hard to make up your mind about things. You’re prone to dramatic mood swings.

Exercise and wellbeing: intersperse active, social times, with time on your own. Try to spend 15 minutes a day in silence. Ground yourself regularly spending time getting close to nature. Sometimes you worry too much about maintaining harmony and as a result you internalise your true feelings too much. If you find it difficult to open up, you could try some other forms of self-expression, such as dancing, writing and painting. 

It may sound like a horoscope, but the Japanese public doesn't care. AP reports that even Prime Minister Taro Aso considers his blood type relevant enough to reveal it in his official profile on the Web. He's an A.

How far can this go?

For Japanese who are seeking love, matchmaking agencies provide blood-type compatibility tests.

Some companies actually base hiring decisions on an applicant's blood type. It's routine, although not legal, to ask about blood type during an interview.

At some kindergartens, children are divided by blood type.

Training for the Japanese women's softball team that won the gold medal at the summer Olympics in Beijing was customized for each player based on her blood type.

There is a new word in Japanese, "bura-hara," meaning blood-type harassment.Your blood type, which is genetically determined by the proteins in the blood, has nothing to do with your personality. Satoru Kikuchi, associate professor of psychology at Shinshu University called it sham science. "The idea encourages people to judge others by the blood types, without trying to understand them as human beings. It's like racism," he told AP.Thank you all Sources: 
LIFESTYLE, CLUBCARD, SANBS
http://www.japanisdoomed.com/2008/04/10/blood-types-in-japan
http://www.thekoreaguide.com/2010/05/31/what-blood-type-are-you/
http://globalvoicesonline.org/2007/09/22/korea-blood-type-and-personality/
http://www.divinecaroline.com/32649/62479-blood-type-determine-personality/2
http://webcenters.netscape.compuserve.com/love/package.jsp?name=fte/bloodtype/bloodtype
http://whatsmybloodtype.org/character.html
IMAGE~ D&G

No comments:

Post a Comment

Erotic Venus Signs : How Erotic is your VENUS SIGN?

The Influence Of Venus In Love Relationships The Venus sign determines a person’s love nature as well as how he or she attracts a...