Tuesday, April 12, 2011

The Egyptian Horoscopes ~ ดูดวงแบบอียิปต์

 ศาสตร์การดูดวงที่เรารู้จักกันนั้น มีมานานหลายพันหลายหมื่นปี และในอียิปต์โบราณ ก็มีศาสตร์ชนิดนี้อยู่ด้วย พวกเขาเปรียบเทียบลักษณะนิสัยของมนุษย์ว่าอยู่ภายใต้การดูแลของเทพต่างๆ 11 องค์ ดังนี้

........................................................... 


THE NILE

Those who fall under the sign of the Nile are peace-loving and tolerant, receptive to wealth, analytical and science-minded, tender towards those who are not ignorant, but can sometimes be angry.
 • Colors are deep red (male) or deep blue (female).
 • Compatible Signs: Amon-Ra, Set
 • Dates: Jan 1 - Jan 7, Jun 19 - Jun 28, Sep 1 - Sep 7, Nov 18 - Nov 26

The Nile
วันที่ 1 7 มกราคม, 19 28 มิถุนายน, 1 7 กันยายน และ 18 26 พฤศจิกายน
ลักษณะของชาวไนล์คือ มีความยืดหยุ่นมากเป็นพิเศษ เป็นคนใจดี มีน้ำใจ และเป็นผู้ฟังที่ดี รวมถึงเป็นคนยุติธรรม น่าเชื่อถือ คุณมักจะเป็นที่พึ่งพาของเพื่อนๆ เสมอ เป็นผู้ให้คำแนะนำ อดทน และคิดถึงคนอื่นเสมอ คุณชอบช่วยเหลือคนอื่นโดยไม่หวังซึ่งผลตอบแทน อย่างไรก็ตาม เมื่อถูกเอาเปรียบ คุณก็พร้อมจะลุกขึ้นมาสู้ได้เหมือนกัน คล้ายแม่น้ำไนล์ยามไหลเชี่ยวเกรี้ยวกราด
เมื่อถึงเวลาอารมณ์เสีย คุณก็หงุดหงิดได้เต็มที่ ในเวลาที่ควบคุมตัวเองไม่ได้ อารมณ์ของคุณจะขึ้นๆ ลงๆ ได้ง่ายมาก และมักนำไปสู่การตัดสินใจที่เลวร้าย คุณเป็นคนที่เมื่อทุ่มเทอะไรแล้ว ก็จะทุ่มเต็มร้อย และพร้อมจะเสียสละทุกสิ่งทุกอย่าง นอกจากนี้ คุณจัดการงานต่างๆ ได้ดี และเต็มไปด้วยศักดิ์ศรี ทิฐิมานะ

History:
The Nile was made a god because of the miraclous way in which it nourishes the land. This divinity is often represented as an androgynous person, surrounded by symbols of fertility, such as lush plantlife and offerings.

Character:
You have been blessed with a kind, gentle temperament. Always ready to listen to the people around you, you are a very good judge of character and know how to adapt yourself to the person you're speaking to and how to give them the best advice. You selflessly give without expecting anything in return, remaining loyal to your generous and peaceful nature. You are very tolerant and are always available to help others, which sometimes leads people to abuse your good nature. As long as they are sincere and genuine, you don't mind, but when you do feel betrayed it awakens a bitter wrath and we can only guess the consequences of your actions! One thing is for sure however, you trust your own judgement.

If something is worth doing, then it's worth doing well. You throw yourself into everything with huge effort and concentration. This energy attracts others, to the point where you can get carried away but despite plenty of self-control, your passionate nature can lead you to take rash decisions.

Emotionally, you are a great support for your family. You are always ready with a comforting gesture or words of support, which are exactly what your children or partner need.


...........................................................

AMON-RA

Those ruled by Amon-Ra are very generous and fruitful. Other people feel reassured around them, and they are always willing to give their best.
 • Colors: yellow (male), orange (female)
 • Compatible Signs: The Nile, Horus
 • Dates: Jan 8 - Jan 21, Feb 1 - Feb 11
Amon-Ra  
วันที่ 8 21 มกราคม และ 1 11 กุมภาพันธ์
คนที่อยู่ภายใต้การควบคุมของเทพเอมุนรา... เรียกได้ว่าเป็นคนท้าทายอย่างมาก เสน่ห์ของพวกเขาเด่นชัด เป็นพวกดึงดูดคน และไม่ชอบอยู่คนเดียว เป็นคนชอบเข้าสังคมสม่ำเสมอ ชอบสังสรรค์ อย่างไรก็ตาม เมื่อถึงเวลาหนึ่ง ก็ชอบที่จะหลบมุมไปคิดอะไรบางอย่างที่ลึกซึ้ง ผู้คนชื่นชอบในความกล้าหาญของคุณ รวมถึงสมองที่ปราดเปรื่อง และความฉับไวในการตัดสินใจ
คุณเป็นคนมีลักษณะของความเป็นผู้นำในตัวเอง และลักษณะนี้จะส่งผลให้คนรอบตัวทำทุกอย่างอย่างมั่นใจ แต่คุณเป็นคนฟิวส์ขาดได้ง่าย และอาจผิดพลาดได้โดยไม่ได้ตั้งใจ หากสิ่งที่หนึ่งที่ไม่ต้องกังวลก็คือ ชีวิตของผู้อยู่ภายใต้การดูแลของเทพเอมุน รา ไม่มีทางตกต่ำอย่างแน่นอน

History:
Amon, which means "The Hidden One" , was idolised in High Egypt. When Thebes was made the capital, he became Amon Ra, the "King of Gods" and was elevated to the rank of Supreme God in the country.
Amon assimilated the character of several other divinities, such as Ra (the Sun God), Min (God of Creation and Reproduction), and the warrior Montou. He was generally seen as a protective god.

He is represented as a man with a ram's head, or a human face wearing the horns of a ram, or a sun orb. He was the husband of Mout, "The Mother".

Character:
Born under the sign of Amon-Ra, you are one of a kind, with plenty of charisma. You have a silver tongue and can easily convince others of your point of view and with a little effort, can have them eating out of your hand. People enjoy your company and you are (sometimes too) often found surrounded by friends who want to spend time with you.
Courage, clarity and a cartesian mind are amongst your qualities, which help you in your day to day life, making you someone who is very well-respected for their maturely-considered decisions. You are able to reassure and calm, encouraging everyone to put in 100% and surprise themselves with their abilities. A born leader without being dictatorial, you have a global vision and the ability to see the big picture. However, you are not so good at staying on the straight and narrow and find it hard to give yourself up totally to a relationship. Once you do however, you forge strong bonds with your chosen partner and are very generous in your relationships. 


...........................................................

MOUT:

Those who fall under the sign of Mout are ironic, have tremendous internal wealth, know how to rapidly connect with others, and look for paternal authority.
 • Colors: brown (male), red carmine (female)
 • Compatible Signs: Amon-Ra, Thoth
 • Dates: Jan 22 - Jan 31, Sep 8 - Sep 22
Mout  
วันที่ 22 31 มกราคม และ 8 22 กันยายน
คนกลุ่มนี้อ่อนไหวง่ายมาก และมักขาดศรัทธาในตัวเอง คุณเป็นคนสุดโต่งสุดๆ วินาทีหนึ่ง เราอาจเห็นคุณร่าเริงสดใส แต่อีกวินาทีต่อมา คุณกลับเศร้าซึม ปวดร้าวซมซาน อย่างไรก็ตาม ความอ่อนไหวนี้เป็นที่มาของจินตนาการที่เจิดจ้า ผู้คนจึงมักตกอยู่ในบ่วงเสน่ห์ของคุณ คุณเป็นคนลึกลับ มีอะไรให้น่าค้นหามากมาย และเป็นคนเข้าถึงยาก กว่าจะไว้ใจใคร ก็ใช้เวลานาน
แต่เมื่อไว้ใจใครแล้ว ก็จะทุ่มเททุกความรู้สึกให้ สำหรับใครที่คุณรัก คุณจะทุ่มเททุกอย่างให้พวกเขามีความสุข และทั้งๆ เป็นคนลึกลับแบบนี้ แต่คุณเป็นคนชอบอยู่ในกลุ่มคนหมู่มาก ชอบได้รับความชื่นชม เรียกได้ว่าเป็นนักสังคมตัวยงคนหนึ่งทีเดียว

History:
Mout is the second female figure after Isis in Egyptian mythology, and literally means "mother". Represented as a female wearing the double crown of High and Low Egypt, she can also take the dangerous form of a lion or vulture. It's not surprising therefore, that the hieroglyph for Mout is a vulture.

Mout may have also taken on the "dangerous" personalities of lion goddesses, like Sekhmet. The characters of the two goddesses came to complement each other, then amalgamated over time to produce that of an ambivalent divinity with the destructive powers of Sekhmet, yet the peaceful side of Mout.

Character:
With an emotive nature, you sometimes lack self-confidence and can swing wildly between melancholy and joy. Your sensitive nature means that you have a rich imagination. Others may find you mysterious, as you intrigue people who are less complex than you. They will need patience to soothe you, through fear or otherwise you often live apart from other people to protect yourself and develop your inner self, running the risk of completely isolating yourself. Professionally, you are attracted to socially-minded jobs, ready to invest all your generosity and people skills. You are greatly admired for your remarkable professional conscience and have a natural sense of justice and honesty. It goes without saying that love is a big part of your life, despite your fears, you are capable of moving mountains for those you love, to create a fulfilling emotional balance. Foresight and a gentle authority are character traits which you look for in a partner.

...........................................................

Geb:

People ruled by Geb have engaging personalities, are sensitive, modest and occasionally narcissistic, but can rise above vanity.
 • Colors: violet (male), rose (female)
 • Compatible Signs: Set, Horus
 • Dates: Feb 12 - Feb 29, Aug 20 - Aug 31
Geb  

วันที่ 12 29 กุมภาพันธ์ และ 20 31 สิงหาคม

พวกคนขี้อาย อ่อนไหว และจู้จี้จุกจิกไม่เบา คุณเป็นคนระมัดระวังในทุกย่างก้าวของตัวเอง แต่ก็เป็นคนฉลาด และรักษาความลับได้ดี เชื่อใจ ไว้ใจได้ คุณมีมุมมองที่ดีต่อทุกคน ทำให้เป็นเสน่ห์น่าประทับใจ ดึงดูดให้คนรัก และรู้สึกดีด้วย
แต่สิ่งที่ต้องระวังคือ คุณมักถูกเอาเปรียบได้ง่าย และถูกครอบงำในเรื่องต่างๆ แม้ว่าคุณจะพยายามฝืน แต่ด้วยบุคลิกที่เป็นคนโอนอ่อน ทำให้คนมักชอบถืออำนาจเหนือคุณ ทางแก้คือ คุณควรจะพยายามเลือกคบคน และใช้สิ่งที่คุณมีให้กับคนที่มีค่าพอ แทนที่จะใช้มันกับคนที่คิดแต่จะเอาเปรียบคุณในทุกๆ ทาง

History:
Geb is the son of the god Shou and the godess Tefnout. Brother and husband of Nout, he symbolises the masculinity of the earth, the land, plants and minerals. He is represented in human form, with a red crown and a wig split into three, upon which is a goose, the ideogram of his name. To be born under Geb is to be born under the sign of memory, which makes you ideal for a writing, intendant or advisory career.

Character:
You tend to be sluggish and lack energy. You have your own methods of time-management, without looking too far into the future, considering each step before you take it and concentrating on just a few things at once. You are quite shy, emotional and sensitive, which makes you very impressionable and needy. You tend to sacrifice yourself in your relationships with others, inviting confidences without having asked for them. Everyone knows that they can count on you to first listen, then keep their secrets.

Listening or artistic metiers come naturally to you and you like any job where you can work away quietly in your own little mental bubble.

Emotionally, you need a sensitive partner who can reassure you and share your life while respecting your routines.

...........................................................


Osiris:
Those who come under the sign of Osiris have two sides to their personality, and might seem fiery but can also be fragile or indecisive.
 • Colors: yellow (male), green (female)
 • Compatible Signs: Isis, Thoth
 • Dates: Mar 1 - Mar 10, Nov 27 - Dec 18
Osiris  
วันที่ 1 10 มีนาคม และ 27 พฤศจิกายน 18 ธันวาคม
กลุ่มคนที่กระตือรือร้นอยู่เสมอ ไม่เคยมีชีวิตที่ธรรมดาเลย... พวกเขาเป็นคนมั่นใจในตัวเอง และมองโลกในแง่ดีเสมอ ใช้ชีวิตแต่ละวันด้วยความเต็มที่ ไม่เคยกลัวอะไร คุณเป็นคนกล้าหาญ และเต็มเปี่ยมไปด้วยความศรัทธาในสิ่งที่ลงมือทำ คุณคิดเสมอว่าทุกอย่างคือโอกาสทอง และคุณควรก้าวออกไปคว้ามัน อย่างไรก็ตาม
โดยส่วนตัวแล้ว คุณเป็นคนซับซ้อนพอสมควร และออกจะมีควาุณเป็นคนสองบุคลิก บางทีก็ดูอ่อนไหว ขึ้นๆ ลงๆ เจ้าอารมณ์ ซึ่งเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเป็นเช่นนี้ คุณมักตัดสินใจพลาดได้ง่ายๆ และเพราะความมองโลกในแง่ดีมากเกินไป ทำให้คุณมักผิดพลาดจากการไม่ระมัดระวัง แต่ก็นั่นแหละ ความน่ารัก และเสน่ห์ของคุณ ทำให้คุณมักได้มิตรภาพที่ดีจากคนรอบตัว และนั่นคือสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขที่สุด

History:
Osiris one of the great Egyptian divinities. By marrying his sister, Isis, to reign over Egypt and bring civilisation, he drove his brother Seth, who reigned over the desert, mad with jealousy. Seth set a trap for him, hoping to kill him, but Isis brought him back to life.

This rebirth makes Osiris the symbol of fertility and growth and the Lord of the Other Side. God of the Dead, he spoke to men about themselves, their lives and deaths and made sure that humans survived into the Afterlife. Osiris symbolises renewal and eternal life.

Character:
Your curious nature pushes towards new experiences, which tend to be spontaneous or out of the ordinary. You have faith in life and confidence in yourself, which doesn't let you down. You live each moment of your existence intensely, without fear of failing, because for you, there is always a way to bounce back and embark on even more enriching adventures. Nothing is fixed in your life, everything is constantly developing, and you along with it. However, you are not immune to disappointment, often born of your frenzied optimism, despite your efforts to be discerning. Indifference is not a word in your vocabulary, which can put obstacles in your path and cause self-doubt to surface from time to time. You are characterised by both strength and fragility, which ead you by the nose.
Passionate and altruistic, you always see things through to the end, sometimes going too far and denying yourself the opportunities which are within your grasp. Your friendships are solid, which is more than can be said for your romantic relationships.

...........................................................

Isis

Those born under the influence of Isis are known for their solidarity and cultivation of nobility.
 • Colors: white (male), blue (female)
 • Compatible Signs: Osiris, Thoth
 • Dates: Mar 11 - Mar 31, Oct 18 - Oct 29, Dec 19 - Dec 31
Isis 
วันที่ 11 31 มีนาคม, 18 29 ตุลาคม และ 19 31 ธันวาคม
กลุ่มคนที่ฉลาด เต็มไปด้วยมุมมองที่น่าสนใจ และหัวใจที่เปิดกว้าง นอกจากนี้ยังเต็มไปด้วยพลัง และความมั่นใจ คุณใช้ชีวิตอย่างกระตือรือร้นเสมอ เพราะคุณเป็นคนประเภทเชื่อในสัญชาตญาณของตัวเอง เมื่อมาถึงจุดเปลี่ยน คุณก็สงบเงียบ และพร้อมยอมรับได้โดยไม่โวยวายใดๆ ความมีน้ำใจ และเป็นคนน่ารัก ทำให้คุณเป็นที่รักของทุกๆ คน
คุณยังเป็นคนโรแมนติกมากๆ ความรักเป็นเรื่องสำคัญสำหรับชีวิตคุณ แต่แน่นอนว่ามิตรภาพก็สำคัญมากเช่นกัน คุณเป็นคนรักเพื่อนมาก คุณมักยอมตาม และใจอ่อนกับเพื่อนๆ เสมอ แต่ไม่เคยยอมปล่อยให้ใครเอาเปรียบแน่ๆ เสน่ห์ และความดึงดูดของคุณเป็นที่สัมผัสได้ อาจจะเรียกได้ว่าตั้งแต่แรกพบเลยทีเดียว

History:
Wife of Osiris, she is the embodiment of the goddess-mother, protecting births, travellers and the State.
In the Low Period, she became the greatest god of the Egyptian pantheon, even garnering favour outside of the country after the decline of the Egyptian civilisation. This popularity was born from the myth of Osiris, in which she brings him back to life after he fell into his brother Seth's trap in the desert. Often represented as a woman wearing a sun orb between two bull's horns, or with her own hieroglyph on her head, she holds her son Horus on her lap, born of her posthumous union with Osiris.

Character:
You have been blessed with an alert mind, open to others and like to put yourself forwards. You make the most of life and are full of energy, living without prejudice or apprehension, allowing your passionate instinct to guide you towards new and enriching experiences. Your faith in humanity is unshakeable, even by betrayal, as you are fundamentally an optimistic and positive person.
Your calm, confident character and generous nature would work wonders in human resources or a humanitarian career, in which you could continue to give selflessly.
You fall deeply in love and know how to keep your relationship fresh and full of surprises. Your determination and ability to reconcile and mend bridges helps this, but you can sometimes be a little too idealistic and would rather wait for the perfect relationship than be surrounded by people who don't meet your high standards. You are extremely affectionate with your immediate family and your children are the apples of your eye.


...........................................................


Thoth 

วันที่ 1 19 เมษายน และ 8 17 พฤศจิกายน  
เต็ม ไปด้วยความรู้ และปัญญาที่มากล้น มีลักษณะของความเป็นผู้นำ และมีพรสวรรค์อย่างสูง คุณสามารถเข้าถึงทุกคนได้ง่ายมาก และพร้อมทำให้ทุกคนรู้สึกถึงอำนาจได้โดยไม่ต้องบังคับ หรือบงการใดๆ คุณพร้อมจะเป็นผู้บริหาร และรู้ในศักยภาพของตัวเองเสมอ
คุณยังรู้จังหวะเวลาที่ควรจะก้าวออกไปหาโอกาสใหม่ๆ เพื่อพัฒนาตัวเอง คุณไม่ใช่คนประเภทคิดเรื่องผลประโยชน์ จึงมักใช้สิ่งที่เรียกว่าความรู้สึกในการดึงดูดผู้คน คุณชอบทดสอบความสามารถของตัวเองเสมอๆ แต่คุณไม่เคยสูญเสียเป้าหมายเดิม สิ่งสำคัญในชีวิตของคุณไม่ใช่สิ่งของราคาแพง แต่เป็นความสุขต่างหากที่คุณต้องการ

Thoth:

 Those ruled by Thoth are felt to be enthusiastic, enterprising, courageous and it's said they like to take risks.

 • Colors: rose (male), white (female)
 • Compatible Signs: Bastet, Isis
 • Dates: Apr 1 - Apr 19, Nov 8 - Nov 17
History:
As god of wisdom and writing, Thot was Osiris' advisor and protector of Horus. He appears as a man or baboon, with the head of an ibis wearing a crescent moon.

He was idolised as the god of words and mathematics and considered as scribe of the gods, who also measured time and protected all writers. Through his mastery of hieroglyphics, he also held a strong influence over the magicians. He was also said to govern astrologers, accountants and warriors.

Character:
Thanks to your curious and entrepreneurial nature, you tend to have a strong interest in the strange and bizarre. Your fighter's soul pushes you to explore your limits without straying too far from what is important to you, remaining lucid and modest to a fault.
Wide awake and alert, you spend time on the fundamental things in life which brings you much joy and happiness. Without a calculating bone in your body, your generosity equals your honesty. You can easily get people on side to support your cause and are blessed with a natural authority which means that people fall into step beside without you having to lift a finger.
Your commitment and talent for instructing are formidable tools, which you use to convince the most daunting of characters of your point of view. Respect for words is very important to you, something that you would never compromise.
You know how to carry your marvellous qualities over into your emotional life, for the benefit of your partner and family. You are a born teacher or researcher, but with you anything is possible - maybe teaching, but in an unexpected area or subject. Or perhaps research into an unconventional idea…


...........................................................

Horus 
วันที่ 20 เมษายน 7 พฤษภาคม และ 12 19 สิงหาคม
คนร่าเริงใจดี และติดดินมากๆ คุณเป็นเพื่อนกับทุกคนได้ง่ายๆ เข้ากับคนได้ดี และพร้อมจะเสียสละตัวเองเพื่อกลุ่มเสมอ แต่บางทีคุณก็พูดไม่รู้เรื่อง และไม่อดทนเท่าไหร่เลย แต่คุณสมบัติที่ดีมักทำให้คุณได้รับการให้อภัยในทุกๆ ครั้ง
บางทีคุณก็เครียดจนขาดเกินไป คุณมักวางเป้าหมายไว้สูงส่ง และมีภาพใหญ่ๆ ในใจชัดเจน และเพราะเหตุผลนี้เอง คุณจึงมักต้องใช้ชีวิตอยู่กับความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่ คุณเป็นคนอดทน และมั่นใจในตัวเองอย่างมาก พยายามสร้างทุกสิ่งอย่างด้วยมือของตัวเอง แม้ว่าเป้าหมายจะเสี่ยง หรือยากเย็นแค่ไหน คุณก็จะก้าวไปจนกว่าจะถึงมัน

Horus:

People born under the influence of Horus possess sparkling personality, intense will, intelligence, and understanding, but can be impatient to exert influence.
 • Colors: red carmine (male), gold (female)
 • Compatible Signs: Bastet, Geb
 • Dates: Apr 20 - May 7, Aug 12 - Aug 19
History:
God of the heavens, the stars and of love, Horus is the protector of the pharaohs, one of the most important Egyptian divinities and also the oldest.
Often appearing as a falcon wearing a sun orb, or a man with a falon's head, it is often said that his piercing eyes can see in the dark.

Osiris' posthumous son by Isis, he avenged his father with victory over Seth.

Character:
You are liked for your kind and generous character and pragmatism. With a clear vision of the goals you want to achieve in life, the soul of a fighter lies dormant in you, enabling you to take on huge projects without batting an eyelid. You like to take risks and assume long-term responsibilities, and have enough self-confidence and intelligence to shoulder your commitments and see them through to the end.
You like to be in the driving seat and take control, which is not necessarily appreciated by everyone, especially when you lose patience or show your lack of tact. Working on your diplomacy skills will do you good, without curbing your energy, but you know this already…
You are attracted to careers in politics, philosophy and social activism and equally capable of defending the rights of an orphan, or ensuring that the common wealth is equally shared out, with your desire to see justice done.
Life's extremes will see you develop a strong sense of revulsion towards injustice.

You are capable of love at first sight, which don't necessarily always work out.
There is a time for everything and you will mellow with age.

...........................................................

Anubis 
วันที่ 8 27 พฤษภาคม และ 29 มิถุนายน 13 กรกฎาคม
กลุ่มคนที่ซับซ้อนเสมอ และลึกลับ มีบางอย่างซ่อนอยู่ลึกๆ ไม่ให้ใครได้เห็น คุณเป็นคนน่ามหัศจรรย์มาก และยากที่จะอ่าน สิ่งนี้ทำให้ทุกคนสนใจใครรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับคุณ แต่ตรงกันข้าม คุณกลับเป็นคนชอบหลีกหนีสังคม ปลีกตัวออกห่างจากคนอื่น แต่ส่วนตัวแล้ว คุณเข้าใจคนอื่นได้ลึกซึ้ง รู้จักคนอื่นดีกว่าที่คนอื่นรู้จักคุณเสมอ
คุณยังเป็นคนอ่อนไหว และซื่อสัตย์มากๆ และสิ่งสำคัญของคุณก็คือ มันนั่นเอง ถ้าหากใครให้ความซื่อสัตย์ต่อคุณ คุณจะภูมิใจ และรู้สึกดีต่อคนคนนั้นมากเป็นพิเศษ คุณเป็นพวกมีอุดมคติ คิดอะไรด้วยใจ ไม่ใช่พวกวัตถุนิยม ทำให้คุณมักผิดหวังได้ง่าย และเจ็บปวด แต่ก็นั่นแหละ คุณทำใจได้เร็ว และพร้อมจะก้าวต่อไปได้เสมอ

Anubis:

If you are born during the time of Anubis, you are clever, full of compassion, a bit of fatalist, slightly ambivalant or inhibited but deep.
 • Colors: sienna (male), crimson (female)
 • Compatible Signs: Bastet, Isis
 • Dates: May 8 - May 27, Jun 29 - Jul 13
History:
Anubis, God of death and the afterlife presided over the mummification ceremonies. He watched over the passing of the dead, judging their souls and assuring their protection, nourishing them and bringing peace.
He embalmed Osiris.
His name means "jackal" and he is often represented as a jackal or wild dog, with pointed ears and sharp snout.

Character:
Despite yourself, you're a bit of a paradox. You crave solitude, while cultivating your passion for others. Mysterious and full of secrets, you prefer the shade to the light, anonymity to popularity which has made you a discreet person. You are liked for your extraordinary sensitivity and loyalty at any cost, which comes with huge honesty towards yourself and others. An idealist, this overflow of emotion has brought about some huge disappointments in your life, but they have had no lasting effect. This has brought out your fatalistic side and maybe even a manic-depressive temperament, but you are able to control this instability by finding your own solutions to problems that arise.
You are naturally drawn to human resources, medicine and teaching as careers, particularly excelling in the field of psychology, due to your deep understanding of the subconscious world.
Your delicate nature sometimes leaves you emotionally vulnerable and the slightest upset can send you reeling and unable to make decisions. Old wounds never really heal, which makes it hard for you to open up enough to find your soul mate.
This is why you are so careful when it comes to choosing a partner, making doubly sure that you have mutual respect and confidence in one another.

...........................................................

Seth 
วันที่ 28 พฤษภาคม 18 มิถุนายน และ 28 กันยายน 2 ตุลาคม
คนที่เต็มไปด้วยอารมณ์ ความทะเยอทะยาน และอยากจะก้าวขึ้นไปสู่ความยิ่งใหญ่ และความสำเร็จ คุณไม่เชื่อในเรื่องการปล่อยไปตามดวงชะตา แต่พร้อมจะต่อสู้ด้วยตัวเอง และพร้อมจะใช้ทุกสิ่งที่มีต่อสู้มาเพื่อสิ่งที่ต้องการ เมื่อพบอุปสรรค แทนที่จะกลัว มันกลับเป็นความท้าทายให้คุณก้าวต่อไป
เอาชนะอุปสรรค ทำให้คุณภูมิใจ และรู้ถึงความสำคัญของตัวเอง คุณมักมองไปข้างหน้าเสมอ อดีตที่อาจเลวร้ายจะเป็นประสบการณ์ที่ดีของคุณ ทำให้คุณก้าวต่อไปอย่างมั่นคง อย่างไรก็ตาม ข้อเสียคือ คุณมีจุดอ่อน และมักจะพลาดกับมันอยู่เสมอ แต่ข้อดีคือ คุณไม่เคยหยุดความฝัน และไม่เคยท้อแท้ ไม่ว่าอะไรก็ขัดขวางคุณไม่ได้ คุณพร้อมจะต่อสู้ และพร้อมจะลุกขึ้นอีกครั้งเสมอ

Set:

If you are born under the inflluence of Set, you are a perfectionist but may also be prone to anger.

 • Colors: turquoise (male), black (female)
 • Compatible Signs: Geb, The Nile
 • Dates: May 28 - Jun 18, Sep 28 - Oct 2
History:
God of darkness, chaos, deserts, storms and war, Seth symbolises evil above all. Often represented by a boar, or as a man with a boar's head, the Egyptians worshipped Seth when the Hyksos conquered the land.
Jealous of his brother Osiris, Seth murdered him, by trapping him in a coffin and throwing him into the Nile. Isis, Osiris' wife and sister, found his remains and brought him back to life with help from Thot and Anubis.
As punishment for what he had done, Seth was exiled into the desert and came to represent dryness and aridity. He ended up imprisoned by his freedom.
According to other translations of the story, he was sent into the sky and became the Big Dipper.

Character:
Ambitious, passionate and a perfectionist, you are always setting the bar higher for yourself. You are driven and believe that obstacles are sent to be overcome, permanently looking for new challenges to liven things up. Stretching yourself makes you feel alive.
You steadfastly look to the future with a propensity to turn the page quickly and not drag the past back into the light. The problem is that you don't always learn from experience, or at least not immediately. You are forever starting afresh, to test your skills and challenge yourself, but it is never enough. You hate mediocrity.
You are sometimes seen as an unscrupulous hunter, struggling with your inner paradoxes. You have a tendency to run away from the situation to escape too much personal involvement or upset, which gives you a kind of temporary pseudo peace. Over time you will be able to control yourself, calm your nerves and fulfil your responsibilities. Sublimation through a creative job is often the way to happiness, for you need a certain amount of freedom in your professional life.
You have the feeling that you can only count on yourself to move things forwards and you often side-step the people around you. You find it hard to accept professional, social or emotional constraints, a form of selfishness which is your own way of defending yourself against events which could cause you harm. This behaviour does not make you any more popular, but you prefer it that way as you answer to your own beck and call.
It is good for you to make mistakes and go through plenty of different experiences, which allow you to stabilise and conquer the self-doubt which tells you that you are deep imperfect.

You find it hard to overcome jealousy in your love life, but the fire within you, that passion which brought you and your partner together in the first place keeps your relationship going. The answer is to channel your energies and focus yourself.


...........................................................

Bastet

If you are influenced by Bastet, you look for balance and harmony, have a tendency to be anxious, but are also very devoted.
 • Colors: yellow ochre (male), grey (female)
 • Compatible Signs: Sekhmet, Horus
 • Dates: Jul 14 - Jul 28, Sep 23 - Sep 27, Oct 3 - Oct 17
Bastet  
วันที่ 14 28 กรกฎาคม, 23 27 กันยายน และ 3 17 ตุลาคม
กลุ่มคนที่มีบุคลิกชัดเจนมาก แต่ตามลักษณะธรรมชาติแล้ว คุณมักเป็นฝ่ายรับได้ดีกว่าฝ่ายรุก คุณเป็นคนระมัดระวังตัวมาก และทำให้คุณอาจปฏิเสธโอกาสดีๆ ที่ผ่านเข้ามาในชีวิต นั่นคือ การพบเพื่อนใหม่ๆ หรือการพบประสบการณ์ใหม่ๆ คุณเป็นคนขี้อาย และคิดมาก
อย่างไรก็ตาม มันถูกซ่อนอยู่ภายใต้ท่าทางมีเสน่ห์น่ารัก และรอยยิ้มของคุณ คุณมีลักษณะที่เป็นมิตร และมีน้ำใจดี ทำให้คุณดึงดูดคนอื่นได้ง่าย นอกจากนี้ พรสวรรค์พิเศษคือ คุณเป็นคนพูดเก่ง และมักพูดอะไรดีๆ กับคนที่กำลังเศร้าใจ หรือหดหู่ คำพูดของคุณคือคำที่คนต้องการ และนั่นทำให้ใครๆ ก็อยากอยู่ใกล้คุณ


History:
Goddess of love and fertility, Bastet is the ultimate symbol of femininity.
Feline-looking, she is often represented as a woman with a cat's head, or in a more ferocious incarnation with a lioness's head. Her worshippers were found mainly at Bubastis. She protected the pharaohs and humanity in general.

Character:
You are naturally defensive, always ready to get your claws out. Vigilance is one of your strong points, but being over-cautious often prevents you from making a clear stand. You may appear weak or timid and often deny yourself opportunities, ways of interacting with new people and having new experiences.
This worrying latency slows your development.
You don't want for charm or magnetism, however. Your sense of diplomacy, grace and generous nature make you attractive to others. You subtly get the measure of the people you speak to and are easily able to find the right words for each person. With flair and tact in spades, you have your own way of putting yourself forwards without making waves or blowing your own trumpet, remaining modest at all times.

Emotionally, you are looking for a partner who is capable of appreciating your sensitivity and answering in your own terms, someone who will complement your nature, not hurt or weaken you.
You are especially attentive to your immediate family, towards whom you show unbridled love.

...........................................................

Sekhmet 
วันที่ 29 กรกฎาคม 11 สิงหาคม และ 30 ตุลาคม 7 พฤศจิกายน
คนกลุ่มนี้มีบุคลิกที่เป็นเอกลักษณ์ แตกต่างจากคนอื่น เป็นคนที่ยึดเรื่องของอารมณ์เป็นหลัก และเต็มไปด้วยศักดิ์ศรี คุณเป็นคนฉลาด และถูกสร้างมาเพื่อการทำงานหนัก ไม่ว่าจะทำอะไร คุณมักใส่ทุกความรู้สึกลงไปด้วย คุณเป็นคนตรงต่อเวลามาก ทำงานละเอียด และยากที่จะสร้างความผิดพลาด
ซึ่งนั่นทำให้คุณค่อนข้างเครียดกับตัวเอง และตั้งความหวังกับตัวเองไว้สูงไม่ว่าจะเรื่องอะไร คุณมักไม่พอใจในสิ่งที่มีอยู่ คิดมากเสมอ นี่ก็ไม่ดี นี่ก็น้อยไป น่าจะทำได้ดีกว่านี้ ฯลฯ (เหมือนตอนจะเล่นงานใครเลย ต้องทำมากกว่านี้ อันนี้เห็นด้วยมากๆ รวมถึงที่เขียนเส้นใต้ข้างล่างด้วย สุดยอด ) คุณไม่มีวันอดทนกับคนที่ทรยศต่อความรู้สึกของคุณ และใครที่ทำให้คุณเสียใจ ผิดหวัง คุณจะปิดความรู้สึกที่มีต่อเขาทันที สิ่งที่ต้องระวังคือ คนบางคนที่เห็นประโยชน์จากตัวคุณ พวกเขามักใช้ภาพลักษณ์ที่ดูดี เพื่อหาประโยชน์จากความซื่อสัตย์ และความสามารถที่ล้นเหลือของคุณ

Sekhmet:

Those born in the time of Sekhmet are said to be telepathic, observant, authoritative, indulgent and moral.
 • Colors: green (male), turquoise (female)
 • Compatible Signs:Bastet, Geb
 • Dates: July 29 - Aug 11, Oct 30 - Nov 7
History:
Sekhmet, meaning "power", was the goddess of war and quarrels. She caused droughts, famines and was generally at the root of human unhappiness.
She started epidemics of disease, but also had the power to cure all illnesses, and would protect doctors and magicians. Her positive side is often likened to that of Bastet.

She is represented as a lioness, or a woman in a long tunic with the head of a lion.
She was worshipped in Memphis.


Character:
You are passionate, intransigent and proud in many ways, with a sturdy character. This doesn't always win you friends, even though you are often indulgent towards others. You rarely make mistakes, in fact you can be quite hard towards others. You rarely make mistakes, exercising enormous self-control.
Behind a rather proud front, lies an honest, sensitive, careful person, who is searching for recognition and does not tolerate betrayal.

Attracted by the legal profession, in which you can give your observation skills, intelligence and work ethic free rein, you make sound judgements. People tread carefully so as not to cross you or rub you up the wrong way, even though your uncommunicative, undemonstrative attitude leaves a lot to be desired.
You are also gifted in business.
A perfectionist from tip to toe, you are never satisfied. A little flexibility and imagination and less self-criticism would free you from the pressure which you put on yourself, preventing you from realising your deepest desires.


...........................................................

many thanks to:
pharaohjunior.com
http://fashionfrolick.blogspot.com/2010/12/queen-of-nile-not-denial.html
http://www.polyvore.com/jewel_nile/set?id=9532281 
http://sekhmet-neseret.deviantart.com/gallery/84825
http://www.sofeminine.co.uk/astro/05astroegypte/05astroegypte1__page=2&portrait=1&-The-Nile.html
ขอบคุณข้อมูลประกอบจาก FW Mail

No comments:

Post a Comment

Erotic Venus Signs : How Erotic is your VENUS SIGN?

The Influence Of Venus In Love Relationships The Venus sign determines a person’s love nature as well as how he or she attracts a...