ไฝ บน ใบหน้า บอกอะไร เกี่ยวกับเรา

      จากการแบ่งช่วงของใบหน้าเป็น 3 ช่วงคือ เจียวเต้ง ตงเต้งและเอ่เต้ง  เพื่อแบ่งการดูช่วงของวัยกันอย่างคร่าวๆกันแล้ว ทีนี้เรามาลองดูถึงความละเอียดลึกซึ้งไปอีก ซึ่งถือว่าเป็นศิลปะในการมองอย่างมาก เพราะเป็นเรื่องที่สามารถหยิบนำวิชามาใช้กับบุคคลที่อยู่ใกล้ตัวได้มากและรวดเร็ว แต่หลักการดู 12 ภพนี้ นี้เป็นการประเมินเบื้องต้นเท่านั้น ไม่สามารถระบุชี้ชัดไปเสียทั้งหมด แต่จะสามารถระบุได้เป็นเรื่องๆได้อย่างแม่นยำ 
      ใบหน้าเราแบ่งเป็นบริเวณใบหน้าเป็น 12 บริเวณ ซึ่งมีรายละเอียดและความหมายตามนี้ ผู้ที่ศึกษาสามารถดูประกอบ แล้วลองพิจารณาตามไปกับผู้ที่เรารู้จัก แล้วนำมาเปรียบเทียบได้เลยนะครับ
 1. เหมี่ยเก็ง  ( ลัคนา )  หมายถึง ตำแหน่ง  แสดงตัวตน ( อิ่งตึ้ง )001
   ตำแหน่งนี้จะอยู่ระหว่างและจะขึ้นไปบนเหนือหว่างคิ้วทั้ง  2  ข้าง ตามรูป

       ลักษณะที่ดี  ต้องอิ่มเต็มเรียบ  กว้าง  ไม่มีทั้งรอยเส้นและรอยยับมาผ่ากลาง  รวมทั้งไม่มีไฝและตำหนิด้วย จะมีสุขภาพแข็งแรง   มีปัญญาดี   ใจกว้าง   เข้มแข็ง   ชีวิตจะผ่านอุปสรรคและเภทภัยร้ายได้   ส่วนสีสันต้องเหลืองสว่าง และชมพูอ่อน  ทำให้ชีวิตในช่วงนั้นราบรื่น
       ลักษณะที่ไม่ดี  จะบุ๋มลงไป  แคบ สีไม่สวยดูไม่สดชื่น และมีตำหนิ  มีเส้น, แผลเป็นและไฝ ทำให้ชีวิตขึ้น ๆ ลง ๆ คิดมาก  วิตกกังวล  ไม่มีความสุข  ถ้ามีไฝ ณ ตำแหน่งนี้ อาจมีโอกาสติดคุกได้ ถ้ามีสีสันเป็นสีดำ จะมีภัย สีแดงแห้ง ๆ จะมีการฟ้องร้อง2. ไฉ่แป๊ะเก็ง ( กดุมภะ )  หมายถึง ตำแหน่ง การเงิน  ( จุ่งเท้า )
002
ตำแหน่งนี้จะอยู่ปลายจมูก ตามรูป
     ลักษณะที่ดี  คือ ลำจมูกต้องตรงเหมือนปล้องไม่ไผ่  และอิ่มเต็มไม่เอียงไปข้างใดข้างหนึ่ง  จุดตรงกลางปลายจมูกต้องกลมไม่งุ้มลงมา  รูจมูกต้องไม่เชิดขึ้นทั้ง  2  ข้าง  จมูกต้องเต็มอิ่มรูจมูกต้องเล็ก จะเป็นคนมีเงิน เก็บเงินอยู่

    ลักษณะที่ไม่ดี  คือ จมูกต่ำ  เล็ก  สั้น  แหลม  และ จมูกผอมเห็นขอบจมูก  และ สันกระดูก จมูกไม่ตรง ขึ้น ๆ ลง ๆ  เป็นข้อ ๆ หรือจมูกสูงเกินไป ไม่มีแก้ม  ปีกจมูกเล็กบางเห็นรูจมูก ตรงกลางปลายจมูกมีตำหนิ  หรือ ไฝ ทำให้เก็บเงินไม่อยู่

3.  เฮียตี๋เก๋ง  ( สหัสชะ ) หมายถึง ตำแหน่ง เพื่อนฝูงพี่น้อง หรือ สังคม ( คิ้ว )

003
ตำแหน่งนี้คือคิ้วทั้งสอง ตามรูป
        ลักษณะที่ดี  ต้องสวยใส  คิ้วยาว  ไม่มีตำหนิ  หมายถึง มีพี่น้องมากและพึ่งได้  มีญาติและเพื่อนฝูงดี  มีสังคมดีที่ดี  มีคนนับหน้าถือตาและ มีเสน่ห์
        ลักษณะที่ไม่ดี จะมีลักษณะขนคิ้ว ที่หยาบ และหนาเกินไป ขนคิ้วย้อนกลับ หรือบางเกินไป ขาดตอนไม่ต่อเนื่อง ให้ความหมายถึง  พี่น้องไม่ถูกกัน พึ่งไม่ได้  หาเพื่อนที่ดียาก  ทำคุณคนไม่ขึ้น  มีสังคมไม่ดี อาจจะถึงว่าเป็นคนเก็บตัว ไม่มีเสน่ห์ทางสังคม ผิดหวังด้านความรัก
4.  ฉั่งแทะเก็ง (พันธุ)  หมายถึง ตำแหน่ง อสังหาริมทรัพย์
004
อยู่ที่เปลือกตาบนระหว่างคิ้วกับตา
         ลักษณะที่ดี  ต้องอิ่ม สีสดใส  ไม่มีแผลเป็นและตำหนิไฝฝ้า  มีสีเหลืองและชมพูจะดี จะทำให้มีสมบัติจากพ่อแม่ ถ้าไม่มีก็จะสร้างฐานะได้ด้วยตัวเอง  มีอสังหาริมทรัพย์  ที่ดิน  ฐานะมั่นคง
     ลักษณะที่ไม่ดี  ตาลึกเกินไป   เปลือกตาแคบไม่มีเนื้อสีไม่สด   มีรอยตำหนิ   ทั้งไฝดุ   หาสมบัติยากเย็น  ความสัมพันธ์ในวงศาคณาญาติไม่ดี  ที่อยู่ไม่มั่นคง  มีปัญหาเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
5.  หน่ำหนึงเก็ง (ปุตตะ)  หมายถึง ตำแหน่ง ลูกหลาน และความรักของคู่ครอง
005
อยู่ที่ใต้กระบอกตาซ้าย และ ขวา 
      ลักษณะที่ดี  ต้องอิ่ม  เต็มเรียบ  สีสดใส   มีความปรองดองในครอบครัวดี   สีเหลืองใส  ชมพูดี   ถ้าสีเขียวสดใสจะตั้งครรภ์
      ลักษณะที่ไม่ดี  ถุงใต้ตาต่ำและลึก  สีดำ คล้ำ  หรือมีรอย, เส้น, ไฝ  หรือเนื้อมากเกินไป  ลูกหลานค่อนข้างดื้อเลี้ยงยาก  สีคล้ำ และ ดำ   มีปัญหาคู่ครองและบุตร   ถ้ามีไฝดุจะอาภัพลูก   สีดำจะเป็นคนอารมณ์ทางเพศสูง และ ไตอ่อนแอ ผู้หญิงมดลูกจะมีปัญหา

6.  จิกแอะเก็ง (มรณะ)   หมายถึง ตำแหน่ง เจ็บป่วย 
006
ตำแหน่งนี้อยู่บริเวณสันจมูก
      ลักษณะที่ดี  ต้องอิ่ม และ เต็ม ตรง ๆ สีสดใส  หมายถึงถนนชีวิตราบรื่น  ไม่มีไฝดุ  และสันไม่เอียง และไม่เป็นคลื่น สันไม่คมเกินไป ไม่เทมากไป  ระหว่างหัวตา  2  ข้างไม่ขาดจากกัน แบบนี้สุขภาพแข็งแรง  จิตใจมั่นคง 
      ลักษณะที่ไม่ดี  สันจมูกสูงเกินไป  หรือ ต่ำเกินไป และ ขาดมีตำหนิ  มีเศษเส้น  หรือมีกระดูกโปนขึ้นมา สุขภาพ จะไม่ดี จิตใจไม่เข้มแข็ง  ถ้ามีไฝจะมีโรคประจำตัว  มีโอกาสติดคุก สันจมูกถ้ามีเศษเส้น  จะต้องเลี้ยงลูกคนอื่น  และถ้าสันจมูกเป็นข้อ ๆ ไม่ต่อเนื่องกัน  ในชีวิตต้องพ่ายแพ้สักครั้งหนึ่งหากมีสีดำ จะเจ็บป่วย

7.  ฮูชีเก็ง( ปัตตนิ ) หมายถึง ตำแหน่ง คู่ครอง, ความรัก


007
อยู่บริเวณปลายหางตา   
     ลักษณะที่ดี  ต้องอิ่มเต็ม  เส้นของตามีจำนวนไม่มาก และ ไม่น้อย ไม่มีตำหนิ ไฝฝ้า สีต้องสดใส ถ้ามีสีชมพูและมัน ๆ จะมีเรื่องความรักเข้ามา และ จะแต่งงาน ชีวิตคู่จะราบรื่น  ชายจะได้ภรรยาดี  หญิงจะได้สามีดี
    ลักษณะที่ไม่ดี  เส้นมากเกินไป และ ยุ่งเหยิง  และมีกระดูกโปนขึ้นมา  หรือบุ๋ม ลงไป ชายจะอาภัพภรรยา  หญิง จะอาภัพสามี จะมีปัญหาคู่ครองตลอดเวลา  ถ้ามีสีดำและคล้ำกำลังจะมีปัญหาเกี่ยวกับคู่ครอง

8.  โหนวป๊กเก็ง ( บริวาร ) หมายถึง ตำแหน่ง ลูกน้องบริวาร

0081
ตำแหน่งข้างแก้มเหนือคาง
       ลักษณะที่ดี  ต้องอิ่ม  เต็ม  ใต้คางต้องไม่มีตำหนิ  สีสดใสไม่เอียงไป  ลูกน้องและบริวารดี พึ่งได้ ชีวิตยามชราดี
       ลักษณะที่ไม่ดี  ถ้าคางแหลมลู่ลงเข้าไป  ไม่เชิด  หรือเอียง ไปมาด้านข้าง ๆ ไม่มีเนื้อ มีไฝ มีตำหนิ หรือมีกระดูกโปนออก  ลูกน้องบริวารจะไม่เชื่อฟัง ชีวิตยามชราเงียบเหงาเก็บตัว

9.  เชียงอี้เก็ง ( ศุภะ ) หมายถึง ตำแหน่ง ที่แสดงถึงความสุข
009
อยู่บริเวณหน้าผาก 2 ข้างด้านบนติดไรผม เหนือภพปัตตนิ  2 ซม. 
      ลักษณะที่ดี  อิ่มเต็ม  สีสดใส  ไม่มีตำหนิ  ไฝฝ้า  เดินทางไกลจะมีโชคลาภ  เหมาะกับธุรกิจเดินทางติดต่อ
      ลักษณะที่ไม่ดี  มีกระดูกโปนขึ้นมา หรือ บุ๋มลงไป มีไฝหรือตำหนิ สีไม่สดใส คล้ำ การเดินทางมีอุปสรรค ถ้าสีดำ การเดินทางจะมีอุบัติเหตุ ธุรกิจมีปัญหา

10.  กัวล๊กเก็ง  ( กัมมะ ) หมายถึง ตำแหน่งหน้าที่การงาน
010
อยู่บริเวณเกือบกลางหน้าผาก

       ลักษณะที่ดี  อิ่มใสจะมีคนอุปถัมภ์  เจ้านายสนับสนุนดี ตำแหน่งขึ้นไว
       ลักษณะที่ไม่ดี  มีกระดูกโปนขึ้น  หรือ บุ๋มลงไป มีแผลเป็น ตำหนิ รวมทั้งไฝด้วย ด้านข้างเทออกไปทางไรผม หมายถึงตำแหน่งหน้าที่การงานขึ้นช้า ขาดคนอุปถัมภ์  เจ้านายไม่สนับสนุน รับราชการก็ไม่เจริญรุ่งเรือง
11.  ฮ๊กเต็กเก็ง ( ลาภะ )   หมายถึงตำแหน่งรับโชคลาภ, บุญวาสนา
011
อยู่บริเวณ เหนือกลางคิ้วทั้ง 2ข้าง
           ลักษณะที่ดี  เต็มอิ่ม   สีสดใส   จะมีบุญวาสนาดี   สะสมมาแต่เก่าก่อนจากวงศ์ตระกูล และ เป็นคนจิตใจดี   ใจบุญกุศล
      ลักษณะที่ไม่ดี  บุ๋มลงไป มีตำหนิ แผลเป็น ไฝ จะไม่มีบุญวาสนาจากต้นตระกูล  ไม่ได้สมบัติจากพ่อแม่ ชีวิตลำบาก ต้องพึ่งตัวเอง

12.  แป่บ้อเก็ง  ตำแหน่งนี้ หมายถึง  พ่อแม่ 
012
      ลักษณะที่ดี  ต้องไม่สูง และ ต่ำเกินไป  ไม่กระดูกโปน และ บุ๋มลงไป ซ้ายขวาสมดุล สีสดใส จะดี พ่อแม่แข็งแรง และสนับสนุนช่วยเหลือเป็นอย่างดี
      ลักษณะที่ไม่ดี  กระดูกโปนขึ้น หรือ บุ๋มลงไป จะไม่ได้รับการดูแลจากพ่อแม่ หรือ อาภัพพ่อแม่  ซ้ายมือของเจ้าชะตาเป็นพ่อ  ขวามือจะเป็นแม่
      จาก 12 ภพที่เรากล่าว มาถึงตอนนี้ ก็คงจะได้พอรู้จักกันอย่างคร่าวๆกันแล้ว แต่ขอย้ำการดูโหงวเฮ้งคือการดูประกอบกันทุกส่วนไม่ไช่ด้านใด้ด้านหนึ่ง หากเราสามรถปรับจิตใจภายในของเราได้ อวัยวะบนใบหน้าโดยเฉพาะบริเวณ 12 ภพ สามารถปรับเปลี่ยนให้เราเห็นได้อย่างชัดเจน เป็นหลักการเดียวกับการรักษาของแพทย์แผนจีนที่จุดแต่ละส่วนของร่างกสยมีส่วนที่เชื่อมโยงกัน

Source:http://siamfengshui.com/โหงวเฮ้ง/106-12-ภพบนใบหน้ากับความหมายน่าเหลือเชื่่อ.html


Erotic Venus Signs : How Erotic is your VENUS SIGN?

LOVE Compatibility Zodiac Sign 


No comments:

Post a Comment